Dzień Dobry,

     W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 11.09. 2018 r.  Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Kole w
załączeniu przesyła skan odpowiedzi przygotowany przez Naczelnika
Wydziału Organizacyjnego i Zdrowia Panią Bożenę Palusińską.

Z poważaniem,

Aldona Bąkowska

Załączniki

  • odp_na_wniosek_z_11.09._2018_r._oz.pdf
  • Obowiązek_Informacyjny__STAROSTWO_POWIATOWE_w_KOLE.odt