Sanok, 21 września 2018 r.

OR.1431.46.2018

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
10.09.2018 r., przedstawiam odpowiedzi na zadane w nim pytania:

Ad 1. Tak
Ad 1a. Wspomagająca
Ad 1b. Tak
Ad 2. Nie
Ad 3. Względy techniczne
Ad 4. Nie

Z poważaniem
Celina Chorążak

W dniu 2018-09-10 o 13:46, {{ email }} pisze: