W odpowiedzi na państwa e-maila z dnia 10.09.2018 r. godz. 13:46 informuje co następuje:

ad. 1 Starostwo Powiatowe w Opatowie posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.
ad. 1a Jest to główna forma dekretacji dokumentów
ad. 1b Tak, elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą E-PUAP
ad. 2 Tak, wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w owym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja.koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami
ad. 3 W pytaniu nr 2 odpowiedziano, iż wszystkie decyzje przekazywane są podmiotom publicznym za pomocą platformy E-PUAP
ad. 4 Starostwo nie kontaktowało, się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód gdyż takowe nie zaistniały.

Pozdrawiam,
Karol Adamski – Informatyk
Starostwo Powiatowe w Opatowie
tel. 797994722; e-mail: {{ email }}

--------------------------------------------------------------------------------

Treść niniejszej wiadomości zawiera informację ze Starostwa Powiatowego w Opatowie. Niniejsza wiadomość przeznaczona jest jedynie dla użytku adresata oraz objęta jest zakazem ujawniania. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi oznacza to, że otrzymaliście ją przez pomyłkę.

Prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie o tym nadawcy; telefonicznie (+48 797994722) lub e-mailem ({{ email }}) oraz o trwałe jej usunięcie.

Wszelkie jej rozpowszechnianie, powielanie lub inne wykorzystywanie jest zabronione. Dziękujemy.