Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, w odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuje co następuje:

Ad.1

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie posiada wdrożony elektroniczny system obiegu dokumentów Finn 8 SQL

Ad.1a

Elektroniczny system obiegu dokumentów jest wspomagającą formą dekretacji dokumentów, główna forma to dekretacja papierowa.

Ad. 1b

Elektroniczny system obiegu dokumentów jest kompatybilny z platformą EPUAP

Ad.2

W przypadku gdy stroną postępowania jest podmiot publiczny decyzje administracyjne doręczane są w większości przypadków doręczane drogą elektroniczną.

Ad.3

Nie wszystkie podmioty publiczne mają wdrożony elektroniczny system obiegu dokumentów w związku, z czym nie wyrażają chęci otrzymania korespondencji w takiej formie.

Ad.4

Nie, ponieważ przeszkody nie leżą po stronie Starostwa Powiatowego.

Z poważaniem

Andrzej Cygan

Naczelnik

Wydziału Organizacyjnego

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów

Tel. 41 386 37 41 fax. 41 386 37 42