Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 10 września 2018r. Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje:

Ad.1 Tak, Starostwo Powiatu Grodziskiego posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.

Ad. a Zgodnie z Zarządzeniem Nr. 19/2018 z dnia 1 września 2015r elektroniczny obieg dokumentów został wprowadzony jako oprogramowanie wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym.

Ad. b Elektroniczny obieg dokumentów jest kompatybilny z platformą Epuap.

Ad. 2 Doręczanie pism i decyzji administracyjnych do podmiotów publicznych i interesantów następuję tą samą drogą jaką został przesłany wniosek.

Ad. 3 Nie ma przeszkód.

Ad. 4 Nie było potrzeby kontaktowania się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Marcin Lasocki| Główny specjalista ds. informatycznych

Starostwo Powiatu Grodziskiego

ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon (22) 724 07 11 wew. 228, (22) 724 18 33, Fax (22) 724 30 49