Wągrowiec, 21.09.2018 r.

OR.1431.28.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, udzielam poniżej stosownej odpowiedzi.

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). – Odp. Tak.
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca? Odp. Jest to wspomagająca forma dekretacji dokumentów.
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP? Odp. Tak.
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ? Odp. Nie.
3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
Odp. Względy techniczno-organizacyjne, przejściowe przestoje w komunikacji między systemem EOD a platformą EPUAP.
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód? Odp. Nie.

Z poważaniem

Dariusz Trojanowski

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Starostwo Powiatowe

ul. Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec

Tel. (67) 26 20 168

Fax. (67) 26 27 888

www.wagrowiec.pl