W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony na adres e-mailowy: {{ email }} z dnia 10.09.2018 r. podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym (Sigillum). Autentyczność podpisu elektronicznego można zweryfikować za pomocą bezpłatnej aplikacji dostępnej pod linkiem http://sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html

Z poważaniem
Sekretarz Powiatu
Adam Radom

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. 774185218, fax: 774186520
e-mail: {{ email }}

Załączniki

  • Odpowiedz_na_wniosek_ePUAP_z_dnia_10-09-2018.pdf