Dzień dobry,

W zawiązku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
udzielam odpowiedzi;

- nie są prowadzone media,

- wydatki w poszczególnych latach;

2015 - 9 407,89

2016 - 33 286,35

2017 - 64 027,25

2018 - 51 516,47

Urząd Gminy Promna

Karolina Wróblewska