Starostwo Powiatowe w Suwałkach przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z 10 września 2018 roku.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Biuro Obsługi Klienta

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

ul. Świerkowa 60

16-400 Suwałki

tel.: +48 87 565 92 00

e-mail: bok@powiat.suwalski.pl <mailto:bok@powiat.suwalski.pl>

www.powiat.suwalski.pl <http://www.powiat.suwalski.pl>

Załączniki