Witam,
odnośnie wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na pytania:
1. i 2. Do Burmistrz Miasta i Gminy Frombork nie wpłynęły informacje o planowanym terminie polowań zbiorowych na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.
3. i 4. Adres internetowy gdzie umieszczane będą do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie oraz informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie - http://frombork.samorzady.pl/kat/id/240
Pozdrawiam
Grzegorz Adamowicz
Referent ds. ochrony środowiska
____________________________
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
tel. 55 244 06 71
fax. 55 244 06 61