*PO.1431.26.2018*

**

*Sieć Obywatelska*

*Watchdog Polska
*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa**
*

**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 września 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.z 2018 r., poz. 1330), informuję, co następuje:

1.Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów.

a)podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania
i rozstrzygania spraw w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu jest system
tradycyjny tj. system wykonywania czynności kancelaryjnych,
dokumentowania przebiegu załatwienia spraw, gromadzenia i tworzenia
dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością korzystania
z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacjiw
tej postaci;

b)elektroniczny obieg dokumentów jest kompatybilny z platformą EPUAP.

2. Nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego są doręczane w sposób
wskazanyw artykule.
3. Jesteśmy w trakcie przeszkolenia pracowników, zakładania profili
zaufanych oraz podpisów elektronicznych.
4. Nie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Cyfryzacji, ponieważ nie
mamy żadnych przeszkód do korzystania z EPUAP-U w naszej jednostce.

Niniejsza odpowiedź została przygotowana na podstawie informacji
przekazanych przez Kierownika Biura Obsługi Interesanta w Starostwie
Powiatowym w Zgorzelcu.

--

Anna Lubańska

Wydział Prawno - Organizacyjny

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a

59-900 Zgorzelec