Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 10 września 2018 roku
ws.elektronicznego obiegu dokumentów. Pismo o znaku sprawy:
Or.1431.37.2018.BK z dnia 21 września 2018 roku.

Pozdrawiam

--
Beata Kubas
Kierownik kancelarii głównej i archiwum
Wydział Organizacyjny
e-mail: {{ email }}

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 poz. 1) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kamieński z siedzibą pod adresem: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7B;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim pod adresem: {{ email }} ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Załączniki

  • 20180924131842661.pdf