Dzień dobry!

Odpowiadając na wniosek waszego Stowarzyszenia o udostępnienie informacji
publicznej, przekazany do tut. Starostwa 10 września br. za pośrednictwem
poczty elektronicznej, przekazuję poniżej żądane dane:

1. Starostwo Powiatowe w Słubicach posiada wdrożony system
elektronicznego obiegu dokumentów.

a) Przygotowany jest projekt zarządzenia Starosty w sprawie
wprowadzenia ww. sytemu jako podstawowego systemu dokumentowania przebiegu
załatwiania i rozstrzygania spraw. Trwa obecnie ustalanie wykazu wyjątków od
podstawowego systemu, tj. określenie klas z wykazu akt, dla których sprawy
będą prowadzone w systemie tradycyjnym.

b) System elektronicznego obiegu dokumentów jest kompatybilny z
platformą ePUAP.

2. Wszystkie decyzje przekazywane są podmiotom publicznym za
pośrednictwem platformy e-Puap.

3. Nie dotyczy

4. Nie dotyczy.

Beata Chowaniec

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Starostwo Powiatowe w Słubicach

95 759 2019