Dzień dobry,

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej , informuję:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).

TAK

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

JEST TO FORMA RÓWNORZĘDNA Z DEKRETACJA PAPIEROWĄ

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP?

TAK

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

NIE

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
za pomocą platformy ePUAP to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne
stoją na przeszkodzie?

 Decyzje dostarczane są zgodnie w formą złożenia wniosku.

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?

NIE

Z poważaniem,
Monika Filipiak-Żmuda

W dniu 10.09.2018 o 13:46, {{ email }} pisze: