Dzień dobry.
W nawiązaniu do maila z dnia 10 września 2018r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż:
ad. 1. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie nie posiada wdrożonego
elektronicznego obiegu dokumentów.
ad. 2. Większość decyzji administracyjnych w sprawach których dotyczy
art. 39 KPA doręczanych jest w sposób wskazany w przytoczonym artykule,
pozostałe doręczane są skutecznie w tradycyjny sposób.
ad. 3. Częstym powodem jest zawieszanie się systemu ePUAP, niestabilne
działanie systemu, problemy z podpisaniem załączników.
ad. 4. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Agnieszka Gasik
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo
ul. 3 Maja 17B
tel. 87 427 76 11