W odpowiedzi na przesłanego e-maila w sprawie udostępnienia informacji
informuje:
1. Starostwo Powiatowe w Brzegu posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów
a. Jest to wspomagająca forma dekretacji
b. Tak
2. Wszystkie decyzje administracyjne doręczane są zgodnie z art. 39
ustawy KPA
3. Brak przeszkód związanych z prowadzeniem korespondencji poprzez
ePUAP.
4. Brak problemów.

---------------------------------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
tel. 774447900