Dziękuję za przesłaną odpowiedź. Jednocześnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że informacje nadesłane przez koła łowieckie Dublet i Jeleń nie spełniają wymogów opisanych w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, a mianowicie nie zawierają informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania.
Tym samym również informacje zamieszczone na stronie https://www.boleszkowice.pl/strony/menu/2.dhtml nie spełniają wymogów z art. 42ab ust. 2

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list