W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Załączniki