Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 21.10.2018r ( data wpływu 23.10.2018r.) wraz z
załącznikami.

--
Ewa Witkowska
insp. ds. rolnych i ochrony środowiska
Urząd Gminy Gzy
Gzy 9, 06-126 Gzy
tel. 23 691 31 22
23 691 31 67

Załączniki