Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź dot. polowania planowanego na dzień
03.11.2018r.

--
Ewa Witkowska
insp. ds. rolnych i ochrony środowiska
Urząd Gminy Gzy
Gzy 9, 06-126 Gzy
tel. 23 691 31 22
23 691 31 67

Załączniki