W odpowiedzi na niosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

1. Pliki w załączniku,
2. Pliki w załączniku
3. http://www.wroblew.pl/art,286,lowiectwo.html
4. http://www.wroblew.pl/art,286,lowiectwo.html

Z poważaniem

Przemysław Marchwicki

Urząd Gminy Wróblew

Wróblew 15

98-285 Wróblew

tel. 43 828 66 13

fax. 43 821 34 15

przemek.marchwicki@wroblew.pl

www.wroblew.pl <http://www.wroblew.pl>

nr bdo:000038393

P Czy ten e-mail musi zostać wydrukowany? Chrońmy Środowisko!

Załączniki