Dobiega końca 2018 rok i zbliżają się oczekiwane przez wszystkich Święta
Bożego Narodzenia.

Wójt Gminy Żarnów wraz z pracownikami urzędu oraz Przewodnicząca Rady Gminy

wraz z Radnymi, przesyłają najserdeczniejsze życzenia świąteczne i
noworoczne.

Załączniki

Pobierz list