Witam,

W odpowiedzi na złożony wniosek informuję jak poniżej:

Ad. 1. Ani w urzędzie gminy ani w jednostkach podległych nie mają siedziby
żadne media,

Ad. 2. Gmina nie prowadzi żadnych dzienników ani czasopism.

Ad. 3. Gmina nie publikowała ogłoszeń i artykułów sponsorowanych i nie
ponosi wydatków na taką promocję.

Z poważaniem

Anna Rabska

Sekretrz Gminy

Urząd Gminy Krotoszyce

ul. Piastowska 46

59-223 Krotoszyce

tel. 76 8878 421 wew. 13