Witam!

List na adres "{{ email }}" datowany 14 January 2019 (00:12:41),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
{{ email }} odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! Voyager - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <{{ email }}>
Delivered-To: <{{ email }}>
Received: from mailgw01.extranet.pl ([192.168.254.173])
by mx01.extranet.pl (Dovecot) with LMTP id 7/kRG6XFO1xjagAA0R1r5A
for <{{ email }}>; Mon, 14 Jan 2019 00:12:50 +0100
Received: from mailgw01.extranet.pl ([192.168.254.173])
by mailgw01.extranet.pl (Dovecot) with LMTP id Xxb0FvLFO1ytFgAA0J78UA
; Mon, 14 Jan 2019 00:12:50 +0100
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mailgw01.extranet.pl (mailgw01.extranet.pl) with ESMTP id 5B38E8E8A87
for <{{ email }}>; Mon, 14 Jan 2019 00:12:50 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: scanned at extranet.pl
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: 3.777
X-Spam-Level: ***
X-Spam-Status: No, score=3.777 tagged_above=-20 required=6
tests=[BAYES_50=0.8, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1,
DKIM_VALID_EF=-0.1, HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS=0.249,
HTML_IMAGE_ONLY_24=1.618, HTML_MESSAGE=0.001, LOCAL_UTF8_SUBJECT=1.2,
SPF_PASS=-0.001, T_REMOTE_IMAGE=0.01] autolearn=no autolearn_force=no
Received: from mailgw01.extranet.pl ([127.0.0.1])
by localhost (mailgw01.extranet.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id BS6nZtx6MN_1 for <{{ email }}>;
Mon, 14 Jan 2019 00:12:47 +0100 (CET)
Received-SPF: Pass (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=185.70.38.12; helo=smtp2-87.emaillabs.net.pl; envelope-from={{ email }}; receiver=<UNKNOWN>
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by mailgw01.extranet.pl (mailgw01.extranet.pl) with ESMTPS
for <{{ email }}>; Mon, 14 Jan 2019 00:12:47 +0100 (CET)
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 43dC7F4BfszF9ttM
for <{{ email }}>; Sun, 13 Jan 2019 23:12:41 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1547421161; bh=AkWsFtPwwHCWzm6j0rJVDk+AFnE=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=TGwZHoUSvuZbH7UGD8FsP1eztz1Yhqoyqlhh6w6UIEAV+KsGo9vOLxis/zSBvRW+b
qU0IkHuFAg37aHZ3YCB/K3KT7sSezLbtpxjQGiVW/srdNb32k5LJoHmsaKqQK8Ntuk
7G0fHafNuz3k4BNqMJpL4xGypmKECZ9RYedyB6Ck=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 14AD41F65E
for <{{ email }}>; Mon, 14 Jan 2019 00:12:41 +0100 (CET)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============4662727106193543208=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=