PRAWO PRACY 2019
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

nowy Kodeks Pracy
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


zobacz szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Łódź,
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

30 stycznia 2019 r.
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

------------------------

* godz. 10.00-15.00
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę
* PROGRAM:Treść ogłoszenia o pracę
* Rozmowa kwalifikacyjna – dobre rady
* Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika
* Nawiązanie stosunku pracy
* Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników
* Badania wstępne – kiedy pracodawca ma obowiązek wysłania kandydata do
pracy na badania wstępne, czy można je wykonać w dowolnej jednostce
medycyny pracy?
* Informacja o warunkach zatrudnienia
* Umowa o pracę
* Zasady zawierania umów na okres próbny
* Ograniczenia dotyczące zawierania umów na czas określony – maksymalna
ilość umów na czas określony, czas ich trwania, okresy wypowiadania,
dopuszczalność wypowiadania
* Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie
wypowiedzenia
* Treść umowy o pracę – jakie niezbędne informacje zawrzeć w umowie o
pracę?
* Rodzaje umów o pracę
* Dokonywanie zmian zapisów w umowie o pracę – zmiana warunków pracy i
płacy
* Termin na zawarcie umowy z pracownikiem
* Jak traktować miesiąc w prawie pracy?
* Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze
stosunkiem pracy – najczęściej popełniane błędy przy dokumentacji
pracowniczej
* Urlop wypoczynkowy
* Nabycie prawa do urlopu
* Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia
* Urlop proporcjonalny
* Udzielanie urlopu na część dnia
* Urlop zaległy
* Urlop na żądanie
* Dokumentowanie stażu do urlopu na podstawie zagranicznych dokumentów
* Rozwiązanie stosunku pracy
* Ochrona stosunku pracy
* Sposoby rozwiązania stosunku pracy – ważne uwagi przy wypowiadaniu
umowy o pracę
* Okresy wypowiedzenia
* Wygaśnięcie umowy o pracę
* Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
* Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w
pracy?
* Świadectwo pracy – nowe zasady wystawiania świadectwa pracy i nowy
wzór świadectwa pracy
* Pytania i dyskusja

---------------------------------------------------------------------

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


ekspert:

Katarzyna Smulczyk

Specjalista Prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych; doświadczenie
zawodowe zdobywa od 2001 r. Obecnie zajmuje stanowisko Głównego specjalisty
ds. kadr i płac w dużej firmie. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy
na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2008 r. jest wykładowcą na szkoleniach i
konferencjach dotyczących tematyki kadrowo-płacowej. Pisze również artykuły
dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy".
Posiada uprawnienia certyfikowanego audytor wewnętrzny zintegrowanego
systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN –
N 18001:2004.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 68 325 66 93

* kom. 504 189 836Cena netto za 1 os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

zgłoś się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Pobierz list