To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@sosno.pl> o 2019-02-05 15:30

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-06 08:10