Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek ewentualnie ponownie przesyłamy odpowiedzi (nie mamy potwierdzenia)

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). TAK
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca? Wspomagająca
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP? TAK
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ? TAK
3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie? N/D
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód? N/D

Szanowni Państwo w przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji, proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Z poważaniem

Rafał Dobrowolski
Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji
Koordynator projektów IT

tel.: 18 20 23 961
e-mail: rafald@powiat.tatry.pl<mailto:rafald@powiat.tatry.pl>

[http://powiat.tatry.pl/images/stopka_email/image002.jpg]

Starostwo Powiatowe w Zakopanem
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
e-mail: starostwo@tatry.pl<mailto:starostwo@tatry.pl>
www.powiat.tatry.pl<http://www.powiat.tatry.pl>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.
Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest
zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.