Dziękuję Panu za informacje oraz przesłany link.

Jeżeli to nie problem, proszę również o przesłanie linku do numeru, w którym ukaże się nasze ogłoszenie (jeżeli gazeta jest wydawana online).

Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka Podgórska

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego