Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej doręczony
w dniu 10 lutego 2019 r., wysyłam informację.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Małgorzata Ciemińska

--
Małgorzata Ciemińska
inspektor Wydział
Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miasta Chełm
ul.Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel.82 565 28 17
e-mail {{ email }}

Załączniki

  • WOA-I.1431.9.2019.pdf