ŚRODKI TRWAŁE NA GRUNCIE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ORAZ USTAWY O PODATKU
DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH W 2019 ROKU


Miejsca szkoleń!
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

zobacz program:
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Program:

I. Rzeczowy majątek trwały.

* Definicja środków trwałych na gruncie przepisów ustawy o
rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i
fizycznych (CIT i PIT)
* Związki i rozbieżności w definiowaniu środków trwałych w pojęciu
prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie
zastosowanie.
* Środki trwałe w budowie, charakterystyka nakładów inwestycyjnych,
przyjęcie środków trwałych z inwestycji.
* Regulacje KSR 11 – wartość początkowa środka trwałego w prawie
bilansowym i podatkowym w tym;
* nabycie, wytworzenie we własnym zakresie,
* nieodpłatne uzyskania, aport,
* zakup jednostki lub zorganizowanej części , zmiana formy prawnej.
* Korekty wartości początkowej, w tym różnice kursowe, zmiany wartości
początkowej , ulepszenie i remont – aspekt podatkowy i bilansowy).
* Ulepszenie w obcych środkach trwałych – zmiany wartości początkowej .
* Trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej – aspekty
bilansowe i podatkowe.
* Kompletność i zdatność do użytkowania – według KRS.
* Środki trwałe przejęte w leasing , najem , dzierżawę – składniki
majątku i koszty ich eksploatacji – regulacje KSR 5 i prawa
podatkowego.
* Rewolucyjne zmiany w rozliczaniu kosztów eksploatacji samochodów
osobowych.

II. Likwidacja środków trwałych .

* Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych .
* Fizyczna likwidacja środków trwałych jako warunek zaliczenia do
kosztów podatkowych niezamortyzowanej ich wartości .
* Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016r ., w sprawie
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016).
* Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania,

III. Wartości niematerialne i prawne.

1.Definicja w prawie bilansowym wg. PSR oraz prawie podatkowym (CIT i PIT)

* Wybrane zagadnienia w tym;
* licencje, patenty,
* prawa autorskie – przykłady,
* prace rozwojowe,
* nakłady na witryny internetowe .

IV. Amortyzacja , Odpisy z tytuły utraty wartości środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych .

* Pojęcie amortyzacji i umorzenia, odpisu z tytułu utraty wartości .
* Metody amortyzacji – liniowa, degresywna i inne przykłady , okres
użyteczności i jego weryfikacja regulacje KSR 11.
* Metody amortyzacji podatkowej – przykłady.
* Okres ekonomicznej użyteczności i jego weryfikacja – KSR 11.
* Zawieszenie działalności ,środki niezamortyzowane,
przekwalifikowania, używania sezonowo .

V. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku trwałego –
rozliczanie wyników inwentaryzacji.

1. Obiekty inwentarzowe , klasyfikacja rodzajowa i funkcjonalna na gruncie
regulacji zawartych w KSR11.

2.Terminy przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych na gruncie przepisów ustawy o rachunkowości.

3. Wymóg oznaczeń ewidencyjnych środków trwałych.

4.Zasada prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji w
drodze spisu z natury.

5. Arkusze spisowe i inne dokumenty inwentaryzacyjne ( protokoły,
oświadczenia, wydruki komputerowe zarządzenia/upoważnienia przeprowadzenia
inwentaryzacji).

6. Rozliczenia niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych w świetle
przepisów podatkowych i rachunkowości.

Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacji organów skarbowych.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


Najbliższe warsztaty:

* Gdynia
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2157,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Poznań
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2156,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Łódź
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2126,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Bydgoszcz
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2158,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Katowice
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2159,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły i zgłoszenia>>>
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 68 325 66 93

kom. 504 189 836

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

 

zgłoś się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=30&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Pobierz list