Urząd Gminy w Górzycy, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej złożony na skrzynkę e-mailową Urzędu Gminy w
Górzycy w dniu 16.02.2019 r. przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska z
siedzibą ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa udzielając odpowiedzi na
zadane w treści wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:
1. W Urzędzie Gminy w Górzycy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
Górzyca prowadzone są jedynie media internetowe.

2. Media prowadzone w Urzędzie Gminy w Górzycy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Górzyca:
a) Urząd Gminy w Górzycy:
strona internetowa: http://gmina.gorzyca.pl/
b) Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy:
strona internetowa: http://sport.kultura.gorzyca.pl/;
facebook:
https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-G%C3%B3rzycy-484442864938859/posts/
c) Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach:
facebook: https://www.facebook.com/WTZZabice/
d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy:
facebook: https://www.facebook.com/SDSGORZYCA/
e) Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Górzycy:
strona internetowa: https://zsgorzyca.superszkolna.pl/;
facebook:
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-W%C5%82adys%C5%82awa-Broniewskiego-w-G%C3%B3rzycy-806497066162253/
f) Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Czarnowie:
strona internetowa: https://spkresowianie.edupage.org/;
facebook:
https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Kresowian-w-Czarnowie-1638498956418688/

3. Wydatki Gminy Górzyca na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017, 2018 do
dnia
udzielenia odpowiedzi:
a. 2015 r. – 4103,00 zł;
b. 2016 r. – 4103,00 zł;
c. 2017 r. – 4103,00 zł;
d. 2018 r. – 4476,00 zł.

Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

--
Agnieszka Pilarska
Kierownik Zespołu ds. funduszy UE, sekretariatu i promocji gminy

tel. (95) 7591882, fax (95) 7836507
e-mail: ug@gorzyca.pl

Załączniki