HTTP://WWW.BEDZIN.PL/STRONA-885-REKRUTACJA_DO_SZKOLY_INICJATYW.HTML

---

MAGDALENA STRÓJWĄS
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Będzinie
Więcej o BĘDZINIE znajdziesz na www.bedzin.pl [2]
Facebook: https://www.facebook.com/Bedzin.gora
__________________________________________
TEL. +48 32 267 91 51

[2]

Links:
------
[1] http://www.bedzin.pl
[2] http://www.bedzin.pl/

Załączniki