W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:
- Urząd Gminy Wilkołaz co kwartał wydaje kwartalnik o nazwie „Wieści Gminy Wilkołaz”

- link do kwartalnika: http://wilkolaz.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-275

- Kwartalnik nie jest zarejestrowany w sądzie

- w załączeniu 5 ostatnich nr kwartalnika w formie pdf.

- wydatki na ogłoszenia Gminy w latach 2015-2018 :

a) Ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub MPZP oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu SUiKZP i MPZP w ramach procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowania i ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku:

2015 r.

1. Ogłoszenie w prasie - 264,00 zł

2. Ogłoszenie w prasie – 430,00 zł

2016 r.

1.. Ogłoszenie w prasie - 338,80 zł
2.. Ogłoszenie w prasie – 592,86 zł
2017 r.

1.. Ogłoszenie w prasie - 592,86 zł
2.. Ogłoszenie w prasie – 432,96 zł
3.. Ogłoszenie w prasie – 535,79 zł
4.. Ogłoszenie w prasie – 527,67 zł
5.. Ogłoszenie w prasie – 535,05 zł
2018 r.

1.. Ogłoszenie w prasie -568,26 zł
2.. Ogłoszenie w prasie - 568,26 zł
b) Ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie:

2015 r.

1.. Ogłoszenie w prasie – 387,45 zł
2.. Ogłoszenie w prasie – 615,00 zł
c) Publikacja życzeń

2015 r. – 295,20 zł

Pozdrawiam

A.Janczarek

Urząd Gminy Wilkołaz

tel.81/821 27 93

__________ ESET NOD32 Antivirus __________

Ta wiadomość e-mail została przeskanowana. Nie znaleziono zagrożeń.

Wersja silnika detekcji: 18937 (20190226)

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Załączniki

Pobierz list