Szanowni Państwo,

W związku z Państwa odpowiedzią, niezwykle rozbudowaną, uzasadniająca jak trudno odpowiedzieć na zadane pytanie, uściślam żeby przy sporządzaniu odpowiedzi wziąć po prostu pod uwagę wszystkie wydatki, które zostały poniesione wobec mediów nie wydawanych przez jednostki miejskie. Jednym słowem, ile pieniędzy - niezależnie od przyczyny - zapłaciło miasto niezależnym od jednostek miasta Lublin stacjom radiowym, telewizjom, gazetom, portalom.

Jednocześnie, czy - pomimo braku wiedzy o tym co się dzieje w jednostkach organizacyjnych - posiadają Państwo wiedzę potoczną o tym, czy w Lublinie jest jakaś gazeta wydawana przez którąś z jednostek, która pisze o sprawach miasta, robi wywiady z Prezydentem, opisuje sukcesy? Jeśli istnieje, raczej taka wiadomość nie ominęła urzędu jak sądzę?

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list