Odblokuj podgląd obrazków

POBIERZ Harmonogram szkolenia

POBIERZ Kartę zgłoszenia

Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Szkoleniowego PROSPECT mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt.:

"PRAWO PRACY W 2019 r.

akta osobowe, dokumentacja pracownicza, czas pracy, z uwzględnieniem Karty Nauczyciela."

Nowe Kwestionariusz osobowe marzec 2019BIAŁYSTOK, 4 kwietnia 2019r.

Hotel Aristo, ul. Kilińskiego 15, godz. od 10 do 15

WARSZAWA, 5 kwietnia 2019r.

Centrum Konferencyjne Wspólna, ul. Wspólna 56, godz. od 10 do 15

RADOM, 15 kwietnia 2019r.

Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9, godz. od 10 do 15

Prowadzenie:

mgr Mariusz Chojecki , prawnik, przedsiębiorca, doktorant nauk ekonomicznych, szkoleniowiec - wykładowca. Specjalizacja w zakresie szkoleń prawniczych: zamówienia publiczne, prawo administracyjne ( KPA), prawo cywile ( KC, KPC ), prawo gospodarcze i ubezpieczeniowe. Dodatkowo szkolenia specjalistyczne z przedsiębiorczości, funkcjonowania przedsiębiorstw, prawa spółek handlowych (KSH), prawo podatkowe. Doświadczenie zdobyte w wieloletniej praktyce biznesowej i trenerskiej w obszarze szkoleń dla firm z sektora prywatnego i sektora administracji publicznej. Wiedza akademicka i badawczo - naukowa pozwalająca dostosować programy szkoleń i warsztatów w sposób elastyczny do wymogów i zapotrzebowania.Program szkolenia:

1. Omówienie aktualnych regulacji w zakresie prawa pracy.

2. CZAS pracy a Karta Nauczyciela

3. Wzory dokumentów w aspekcie dokumentacji pracowniczej - zgodne z aktualnymi przepisami marzec 2019

4. Jak prawidłowo zawierać umowę o pracę - regulacje prawne aspekty praktyczne.

5. Rozliczanie urlopów i zwolnień - a akta osobowe - Ewidencja czasu pracy

6. 5.Procedury przetwarzania danych osobowych - w aspekcie związanym z zakresem akt osobowych.

7. Nowe zwolnienia lekarskie - TYLKO ELEKTRONICZNE od 01.12.2018r.

8. Kontrole PIP - aspekty formalne Kiedy ? Zakres... Orzecznictwo

9. Wymogi proceduralne w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osób zatrudnionych.

10. Nowelizacja KODEKSU PRACY 2019 - zakres regulacji w kontekście obowiązków formalnych.

11. Zasady i tryby zatrudniania - wymogi formalne w zakresie obowiązków m.in. ZUS

12. Aspekty związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych podmiotom i osobom trzecim - w tym zakresy ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH i ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH.

13. Prawidłowe dostosowanie procedur w placówce, w zakresie związanym z tworzeniem i archiwizacją danych dotyczących osób zatrudnionych.

14. Terminy ustawowe w zakresie związanym z tworzeniem akt osobowych.

15. Kwestionariusz osobowe- co powinny a co mogą zawierać

16. Czas przechowywania akt osobowych.

17. 16.Świadectwa pracy - zakres według nowych regulacji. NOWY OBOWIAZEK INFORMACYJNY w 2019r.

18. Pytania i odpowiedzi.

19. Indywidualne konsultacje i pytania.

20. Podsumowanie i przykłady z orzecznictwa sądowego.

21. Podsumowanie i zakończenie.CENA: 350 zł za osobę (brutto, jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, w przeciwnym wypadku należy doliczyć 23% podatku VAT).

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

tel. 71 333 24 24

fax. 71 333 24 14

biuro@szkolenia-prospect.pl

POBIERZ Harmonogram szkolenia

POBIERZ Kartę zgłoszenia

Odblokuj podgląd obrazków

Rezygnacja z mailingu

Załączniki

Pobierz list