W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że liczba spraw w poszczególnych latach wynosiła odpowiednio:
1) rok 2014 - 34;
2) rok 2015 - 26;
3) rok 2016 - 47.
W załączeniu przesyłam rejestry wniosków.
Proszę o potwierdzenie otrzymania powyższej informacji

Pozdrawiam
Marian Kurasz
Sekretarz Gminy

Załączniki

Pobierz list