Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 5 kwietnia 2019 r.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620

Załączniki

Pobierz list