W odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. Udzielenia informacji publicznej
informujemy:

CZ. 1 > FACEBOOK 1. Czy > gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK

2. > Jeśli tak, to czy na stronie > internetowej gminy znajduje się link >
do Facebooka? TAK

3. Jeśli gmina prowadzi > profil na Facebooku, to > czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano > zasady > blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? NIE

4. Jeśli Facebook > gminy > posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i > użytkowników, prosimy o > przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest >
ona opisana. BRAK

5. Jeżeli gmina prowadzi > Facebooka, ile osób jest > obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) > zablokowanych na > oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? BRAK

6. Czy profile > Facebook > gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot > > zewnętrzny? PRACOWNICY

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o > wskazanie >
stanowisk, na których są zatrudnieni. DYREKTOR GOK W MARCINOWICACH

CZĘŚĆ 2 - > TWITTER

1. Czy gmina > prowadzi swój profil na Twitterze? NIE

2. > Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy znajduje się link >
do Twittera? NIE

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy > w > regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania > komentarzy i > użytkowników
Twittera? BRAK

4. Jeśli Twitter gminy > posiada określoną politykę > blokowania komentarzy
i użytkowników, > prosimy o przesłanie linków, do miejsca, > gdzie jest ona
opisana. BRAK

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest > obecnie (na > dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu > > gminy w tym
serwisie? BRAK

6. Czy profil Twitter gminy prowadzą > pracownicy urzędu > czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? BRAK

7. > Jeśli profil prowadzą pracownicy > urzędu, prosimy o wskazanie >
stanowisk, na których są zatrudnieni. BRAK

CZĘŚĆ III - > FORUM Czy > urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub
grupę w serwisie > > społecznościowym? NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli > istnieje > oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
Facebooku, Twitterze lub > Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku > prowadzą
go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o > sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)? NIE

2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu. BRAK

Z poważaniem

Dagmara Gorlowska

Urząd Gminy Marcinowice

ul. J.Tuwima 2

58-124 Marcinowice

Tel. 74/850-34-95

Pobierz list