*Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk*

*Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej*

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;*TAK*

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; *gazeta: WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
PRZEWORSKA; GMINA MIEJSKA PRZEWORSK*
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
*http://www.przeworsk.um.gov.pl/wsp*
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; *TAK*
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; *Gazeta jest zamieszczana w pdf pod wskazanym linkiem - uprzejmie
proszę o ich pobranie. *
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku*:
2015, 2016, 2017, 2018:*

2015 2016 2017 2018
14 458,75 zł 42 377,58 zł 51 285,89 zł 98 067,29 zł

z poważaniem

Agnieszka Zakrzewska

--
Agnieszka Zakrzewska

Sekretarz Miasta Przeworska
Urząd Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 78 44, w. 126

Pobierz list