W odpowiedzi na wniosek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska dotyczący udostępnienia informacji publicznych informuję, że:

Część I FACEBOOK
1.. Gmina Wilkołaz prowadzi swój profil na Facebooku.
2.. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka.
3.. Brak uregulowania zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.
4.. Nie dotyczy
5.. Brak zablokowanych osób.
6.. Profil na Facebooku prowadzi pracownik urzędu gminy.
7.. Osoba prowadząca jest zatrudniona na stanowisku pomoc administracyjna.
Część II TWITTER

1. Gmina Wilkołaz nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.
2 - 7. Nie dotyczy

Część III FORUM

Urząd nie prowadzi forum dla mieszkańców, ani grupy w serwisie społecznościowym.

Część IV OFICJALNY PROFIL W/B/P

1 – 2. Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze, ani Wykopie.

Z poważaniem
Paulina Koper
Urząd Gminy Wilkołaz
81/8212001