Cz1.

1. Tak

2. Tak

3. Nie

4. nie dotyczy

5. 0

6. pracownik urzędu

7. Inspektor ds. promocji

Cz. 2

1. Nie

2-7 - nie dotyczy

Cz.3
Nie

Cz.IV

Nie istnieje

--
Alina Malanowska

Inspektor ds.promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

tel. 52 562 43 07

e-mail: promocja@pruszcz.pl

Urząd Gminy Pruszcz
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz

http://www.pruszcz.pl/

Pobierz list