Radziejów, dnia 06 maja 2019 roku

*RO 7332.04.2019*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 *

*02-605 Warszawa

www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl/>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl/>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl/>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org/> *

/Dotyczy: {{ email }}
<mailto:{{ email }}>/

Urząd Miasta Radziejów w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 kwietnia2019r.
o udostepnienie informacj publicznejudziela informacji zgodnie z
zawartymi we wniosku pytaniami:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Odp: TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Odp: TAK

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Odp: NIE

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.

Odp: brak polityki kasowania komentarzy, w związku z czym nie jest
nigdzie zamieszczona.

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Odp: brak osób zablokowanych

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Odp: Profil miasta prowadzi pracownik urzędu

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Odp: Inspektor ds. Przedsiębiorczości i Promocji Miasta

Odpowiedź na częśc 2 – Miasto Radziejów nie prowdzi profilu na Twitterze

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

Odpowiedź na częśc 3 – Miasto Radziejów nie prowdzi profilu na forum lub
w serwisie społecznościowym

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?

Odp: Burmitrz nie posiada oficjalnego profilu na ww. mediach
społeczniościowych.

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Odp: NIE

--
Redakcja Radziejowianin