-------- Wiadomość oryginalna --------

TEMAT:
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

DATA:
2019-05-07 15:13

OD:
lkrzyzek@golub-dobrzyn.pl

DO:
sprawa-13320@federowanie.siecobywatelska.pl

Golub-Dobrzyń, 7 maja 2019 r.

WO.1431.38.2019

Zarząd
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26
kwietnia 2019 r. informuję:
CZ. 1
1. TAK
2. TAK
3. NIE
4. -
5. BRAK
6. PROFIL PROWADZI PRACOWNIK
7. PODINSPEKTOR WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

cz. 2
1. NIE

CZ. 3
1. NIE

CZ. 4
1. BRAK

Z poważaniem

--
Lidia Krzyżek
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10 wew. 38
--
Lidia Krzyżek
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10 wew. 38