Szanowni Państwo

W załączaniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. mediów społecznościowych.

Z poważaniem

Aleksandra Zielińska

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

Urzędu Miejskiego w Rzepinie

Tel. 95 75 96 083

Załączniki