W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznych.

Z poważaniem,

Magdalena Balińska

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Rypin

Tel. 54 280 96 26

Załączniki

Pobierz list