To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 25
kwiecień 2019 do "sekretariat@gminakrzywda.nazwa.pl"
<sekretariat@gminakrzywda.pl> z tematem "Media społecznościowe w gminach 2019".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list