Szanowni Państwo,
niniejszym udzielam odpowiedzi:
Ad.. 1) Muzeum Regionalne w Brzezinach ul. Piłsudskiego 49, 95-06-
Brzeziny:

Ad. 2) Tak
Ad. 3) Nie
Ad. 5) Nie
Ad. 6) Nie
Ad. 7) Tak
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. podjazd dla wózków - tak
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - tak
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością - tak
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a - nie
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku - nie
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości - nie
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód - nie
h. inne
9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? - Ne
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):
a. eksponaty, których można dotykać - Tak
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy - nie
c. materiały z audiodeskrypcją - nie
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania - nie
e. INNE (jakie?)
11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? - Nie
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? - Tak

z poważaniem
Paweł Zybała - dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach

Pobierz list