Dzień dobry,

w odpowiedzi na e-maila z dnia 8 lipca 2019 r. dot. udostępnienia informacji
Publicznej dot. dostępności budynku, przesyłamy odpowiedzi do ankiety.

1) Opera Śląska w Bytomiu, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom.

2) Tak. Opera Śląska zatrudnia pracownika korzystającego z psa asystującego.

3) Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu.

4) Portier dokonuje klasyfikacji. Jeżeli jest to pies asystujący nie ma
żadnych warunków.

5) Nie, ponieważ mogą zakłócać przebieg spektaklu.

6) Nie.

7) Tak, m.in. poprzez podjazd dla wózków do budynku, przystosowane toalety
itd.

8) a) tak,

b) tak,

c) tak,

d) nie,

e) nie,

f) nie,

g) nie,

h) miejsce na wózek inwalidzki na widowni.

9) Tak, możliwość wejścia na spektakle.

10) a) nie,

b) nie,

c) nie,

d) nie,

e) spektakle i inne wydarzenia artystyczne dedykowane grupie z
określonymi niepełnosprawnościami np. spektakl baletowy dla niesłyszących.

11) Nie.

12) Tak, budynek Opery Śląskiej wybudowany został w 1901 r. Jest zabytkowy.

Z poważaniem,

Monika Kopicka

Asystent Dyrektora

Opera Śląska w Bytomiu
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom

tel. 32 39 66 856
tel.kom. 660-669-444
e-mail: <mailto:awlodarczyk@opera-slaska.pl> kancelaria@opera-slaska.pl

<http://www.opera-slaska.pl/> www.opera-slaska.pl
<http://www.facebook.com/OperaSlaska> http://www.facebook.com/OperaSlaska
<https://twitter.com/operaslaska> https://twitter.com/operaslaska
Wpisz na stałe do swojego repertuaru

cid:2B6D4D65-0286-473E-A106-6BF46A202A53@opera.local

Szanowni Państwo,

Mając na względzie fakt, iż Opera Śląska w Bytomiu zachowuje najwyższe
standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że pracownicy
Opery Śląskiej w Bytomiu stwierdzili, że są w posiadaniu Państwa danych, w
wyniku czego pozyskane zostały Państwa dane w rozumieniu stosownych
przepisów (nazwa, dane kontaktowe, osoby do kontaktu), które zostały
umieszczone w bazie danych Opery Śląskiej w Bytomiu i będą wykorzystywane do
realizacji celów marketingowych w zakresie własnych usług. Jednocześnie
informujemy, że dane nie będą udostępniane i sprzedawane innym podmiotom
oraz osobom fizycznym.

Opera Śląska w Bytomiu jest administratorem państwa danych osobowych,
pragniemy więc poinformować Państwa, że mają Państwo prawo dostępu do swoich
danych, ich aktualizacji oraz ich usunięcia, wniesienia pisemnego żądania
zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania bądź wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz inne uprawnieniach wynikających z
RODO (od 25.05.2018 r.).

Ponadto chcemy poinformować, że:

1) IOD Opery Śląskiej w Bytomiu jest Przemysław Wolski,

2) Opera Śląska w Bytomiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do
państw trzecich,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania działań w
zakresie marketingu własnych usług,

4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.),

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Pobierz list