1. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

ul. Gołębia 1

o5-807 Podkowa Leśna

2. Do muzeum można wejść z psem asystującym.

3. Do instytucji można wejść z psem nieasystującym, który:

4.

a. Posiada kaganiec

b. Jest prowadzony na smyczy

c. Pies powinien być niewielki

d. Nie niebezpieczny dla ludzi i zabytków.

5. Do muzeum można wejść też z innymi zwierzętami niewielkimi,
trzymanymi na rękach.

6. Za zwierzęta nie pobieramy opłat.

7. Zapewniamy dostęp dla osób niepełnosprawnych

8.

a. Mamy pojazd dla wózków

b. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną
sprawnością.

c. Mamy miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

d. Są opisy w alfabecie Braillea

e. Nie mmay kontrastowych oznaczeń ułatwiających orientacje osobom z
niepełnosprawnością wzoku

f. Mamy obniżony blat w miejscu obsługi gości

g. Nie mamu szerokiego ciągu komunikacyjnego bez przeszkód.

h. Mamy przewopdnik dla średniwidzących, wirtualne Stawisko -
prezentacje z językiem migowym.

9. Muzeum zapewniaaktywności przystosowane dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami.

10.

a. Są eksponaty, które można dotchnąć.

b. Wydarzenia nie są tłumaczone na jężyk migowy

c. Nie posiadamy materiałów z autodeskrypcją

d. Opisy eksponatów są napisane w języku łatwym do przeczytania.

11. Nie mamy miejsca wydzielonego do przewijania
dziecka.

12. Budynek został zbudownay przed 1995 rokiem.

Joanna Krupińska

Sekretariat

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

ul. Gołębia 1

05-807 Podkowa Leśna

tel. 22 758 93 63

e-mail: {{ email }}

<http://www.stawisko.pl/> www.stawisko.pl

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus