Szanowni Państwo, w odpowiedzi na maila z dnia 8 lipca 2019 r.
({{ email }})  przekazujemy wypełniony
kwestionariusz pytań.

Z poważaniem. Danuta Bączyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzezinach

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach, ul. św. Anny 36 95-060 Brzeziny
oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
TAK
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
TAK
a. posiadanie kagańca - TAK
b. prowadzenie na smyczy - TAK
c. określona wielkość - NIE
d. określona rasa - NIE

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? TAK
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku TAK
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości TAK
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód TAK
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać: TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy: NIE
c. materiały z audiodeskrypcją: NIE
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania: TAK
e. INNE (jakie?) AUDIOBOOKI

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? NIE
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security